Καλώδια

Cable thump

                                                               
          
 6KF   6KF 

  Εξαιρετικά χαμηλού θορύβου, θωρακισμένο καλώδιο οργάνου με καρφιά υψηλής ποιότητας. Χαμηλής χωριτικότητας και χαμηλής αντίστασης. Ονομαστικό μήκος: 4m (σειρά 3-10m). Διάμετρος: 7mm

   
6KFM 6KFM    Χαμηλού θορύβου θωρακισμένο καλώδιο οργάνου με καρφιά υψηλής ποιότητας. Ονομαστικό μήκος: 4m (σειρά 3-10m). Διάμετρος: 8mm
     
6KRM 6KRM   Χαμηλού θορύβου θωρακισμένο καλώδιο οργάνου με καρφιά υψηλής ποιότητας. Ονομαστικό μήκος: 3,5m (σειρά 3-10m). Διάμετρος: 5mm
     
6KRP 6KRP   Θωρακισμένο καλώδιο οργάνου με καρφιά υψηλής ποιότητας. Ονομαστικό μήκος: 3,5m  Διάμετρος: 4mm
     
36KP 36KP   Θωρακισμένο καλώδιο οργάνου με καρφιά υψηλής ποιότητας. Ονομαστικό μήκος: 3,5m. Διάμετρος: 4mm 
     
36KM 36KM   Χαμηλού θορύβου θωρακισμένο καλώδιο οργάνου με καρφιά υψηλής ποιότητας. Ονομαστικό μήκος: 3,5m (σειρά 3-10m). Διάμετρος: 5mm 
     
RXR RXR   Χαμηλού θορύβου θωρακισμένο καλώδιο οργάνου με βύσματα υψηλής ποιότητας. Ονομαστικό μήκος: 1,2m. Διάμετρος: 4mm
     
XLR
XLR   Χαμηλού θορύβου, θωρακισμένο καλώδιο μικροφώνου με XLR υψηλής ποιότητας. Χαμηλής χωριτικότητας και χαμηλής αντίστασης. Ονομαστικό μήκος: 4m (σειρά 3-10m). Διάμετρος: 8mm
     
6KXF
6KXF   Χαμηλού θορύβου, θωρακισμένο καλώδιο μικροφώνου με καρφιά υψηλής ποιότητας. Χαμηλής χωριτικότητας και χαμηλής αντίστασης. Ονομαστικό μήκος: 4m (σειρά 3-10m). Διάμετρος: 8mm
     
6KXM
6KXM   Εξαιρετικά χαμηλού θορύβου, θωρακισμένο καλώδιο οργάνου με καρφιά υψηλής ποιότητας. Χαμηλής χωριτικότητας και χαμηλής αντίστασης. Ονομαστικό μήκος: 4m (σειρά 3-10m). Διάμετρος: 7mm
     
6KGF
6KGF   Εξαιρετικά χαμηλού θορύβου, θωρακισμένο καλώδιο οργάνου με καρφιά υψηλής ποιότητας. Χαμηλής χωριτικότητας και χαμηλής αντίστασης. Ονομαστικό μήκος: 4m (σειρά 3-10m). Διάμετρος: 7mm
     
6KG 6KG   Εξαιρετικά χαμηλού θορύβου, θωρακισμένο καλώδιο οργάνου με καρφιά υψηλής ποιότητας. Χαμηλής χωριτικότητας και χαμηλής αντίστασης. Ονομαστικό μήκος: 4m (σειρά 3-10m). Διάμετρος: 7mm

 ACTIVE

PHANTOM

POWER

CABLE

XLR --1/4

6KXM  
     

........pack ins..............pack sys.............pack mic

youtube_logoFacebook_full

________Payment________

paypal_t

BankAccount

Hellenic

 western_p